Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě

English version
ENGLISH


Virtuální reality od Chichcalana

Starověcí  Mayové začali stavět svá  města v severní Guatemale během prvního tisíciletí př. n.l.. Podrobili si  tropické prostředí s mělkými půdami a každoročními cykly povodně a sucha. Tato města byla základem  největší civilizace starého Nového světa. Okolo r.700 n.l. jejich  vysoko se tyčící pyramidy a  památníky byly viděl v  mayských  městech, napříč dnešními státy  Honduras, Belize, jižní Mexiko a Guatemala. Jedna z charakteristik staré mayské civilizace jsou její psané hieroglyfycké texty. Uprostřed Nového světa jediný psaný systém,  dokonale reprodukující  jazyk. Systém je “mix” slučující  znaky pro celá slova, slabiky a samohlásky. V té době bylo v obecném užívání až 500 jednotlivých znaků.

 Tisíc let po zhroucení klasické mayské civilizace polorozpadlé  pyramidy chrámy dostávájí podobu která alespoň částečně ukazuje jak velká tato civilizace byla.

Krátká historie mayské civilizace 
Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

chichcalan@quick.cz
E-Mail

Podívejte se na mayská města v 3D realitě VRML světa
Budete potřebovat VRML
prohlížeč

 

Chichen Itza:
Kukulkanova
Pyramida
 

Uaxactun-
 Astronomická
 Observatoř

 

+videoukázka

Palenque
Víko Pakalova Sarkofágu(3d vize)
+videoukázka +videoukázka

Mayský
vládce

(Avatar)

Rosalila
chrám raného klasického období

+ videoukázka

 

Chichen Itza
Staré náměstí

+ videoukázka 


Bonampak
Obrazy na stěnách

videoukázka 

        VRML zdroje                                                Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě (úvodní stránka)