ENGLISHEnglish version

BONAMPAK-OBRAZY NA STĚNÁCH

Staré město Mayů Bonampak je umístěné v hlubokém tropickém deštném pralese Chiapas

Ačkoli Bonampak dosáhl  vrcholu v pozdním klasickém období, byl  nepochybně již důležitý během rané klasické doby (200-600.n.l.). Nejstarší zmínka místa je nalezena na překladu chrámu 49 v Yaxchilanu ,datovaném r. 402n.l. Další zmínkou je že  Bonampacký Pán jaguár byl dosazen na trůn  yaxchilanským desátým vladařem v r.512n.l.

Postava vyřezaná na překladu 4 zobrazuje Chaan Muana 1.( nebeský pták- Muan 1), vladaře Bonampaku  kolem r. 603n.l. Postava jiného vladaře je vytesaná v kameni r 683n.l. zvaného jednoduše Ahau (lord) z  Bonampaku.

Město Lacanha bylo poraženo spojenectvím mezi Bonampakem a  Yaxchilanem v r. 746n.l.,a postupně spadalo pod  jejich  nadvládou. 

Poslední známý a snad  nejdůležitější vladař  Bonampaku byl Chaan Muan 2,který vládl od r.776n.l. Toto posledně zmíněné datum je na freskách chrámu.

 

Stela 4

Náměstí

 

Stela 2

 

   

Tento malý chrám jehož tři místnosti jsou malovány nástěnnými malbami je datovaný r 800n.l. Ttři místnosti odhalí, v úžasném detailu, starověké Maye v celé jejich nádheře. Provádějí dvorní obřady a lidskou oběť.Mají elegantní kroje a oblečení z padlých zajatců. Uznávají cizí urozené a přijímají hojný poplatek. Kroje, hudební nástroje, a zbraně jsou všechny zpodobeny s velikou podrobností. Bonampak je nenahraditelný zdroj pro pochopení staré mayské společnosti.

 

                           

Projděte se Bonampakem ve 3D realitě 

Video ukázka 

                                 

Stažení 3D verze pro VRML prohlížeče

     VRML zdroje -VRML prohlížeče

Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě(úvodní stránka)