ENGLISHEnglish version

BONAMPAK-OBRAZY NA STĚNÁCH

Staré město Mayů Bonampak je umístěné v hlubokém tropickém deštném pralese Chiapas

Ačkoli Bonampak dosáhl  vrcholu v pozdním klasickém období, byl  nepochybně již důležitý během rané klasické doby (200-600.n.l.). Nejstarší zmínka místa je nalezena na překladu chrámu 49 v Yaxchilanu ,datovaném r. 402n.l. Další zmínkou je že  Bonampacký Pán jaguár byl dosazen na trůn  yaxchilanským desátým vladařem v r.512n.l.

Postava vyřezaná na překladu 4 zobrazuje Chaan Muana 1.( nebeský pták- Muan 1), vladaře Bonampaku  kolem r. 603n.l. Postava jiného vladaře je vytesaná v kameni r 683n.l. zvaného jednoduše Ahau (lord) z  Bonampaku.

Město Lacanha bylo poraženo spojenectvím mezi Bonampakem a  Yaxchilanem v r. 746n.l.,a postupně spadalo pod  jejich  nadvládou. 

Poslední známý a snad  nejdůležitější vladař  Bonampaku byl Chaan Muan 2,který vládl od r.776n.l. Toto posledně zmíněné datum je na freskách chrámu.

 

Stela 4

Náměstí

 

Stela 2

 

   

Tento malý chrám jehož tři místnosti jsou malovány nástěnnými malbami je datovaný r 800n.l. Ttři místnosti odhalí, v úžasném detailu, starověké Maye v celé jejich nádheře. Provádějí dvorní obřady a lidskou oběť.Mají elegantní kroje a oblečení z padlých zajatců. Uznávají cizí urozené a přijímají hojný poplatek. Kroje, hudební nástroje, a zbraně jsou všechny zpodobeny s velikou podrobností. Bonampak je nenahraditelný zdroj pro pochopení staré mayské společnosti.

 

Projděte se Bonampakem ve 3D realitě 

 Budete potřebovat VRML prohlížeč jako:  BS Contact nebo Cortona 3D

Video ukázka

  Můžete stáhnout 3D model  
pro spuštění ve VRML prohlížeči
BS Contact nebo Cortona 3D 

 Video ukázka                                 

  Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě(úvodní stránka)

VRML zdroje -VRML prohlížeče