English

Staré náměstí v Chichen Itzá

Mayan Cities in virtual reality

      Posvátné město Itzů, je leží 75 mil na východ od Meridy, hl. města státu Yucatan, Mexiko. Toto archeologické místo se řadí mezi nejdůležitější mayské památky. Pokrývají oblast přibližně šesti čtverečních mil kde kdysi stály stovky budov.
        
V chichen Itzá je mnoho staveb vybudovaných v tradičním Mayském stylu nazvaném "Puuc" Tyto stavby se nalézají v části města známém jako Starý Čičen a jsou typické výzdobou zobrazující boha deště Čaka.Je to styl velmi podobný tomu,ve kterém byly vybudovány města Kabah, Sayil, Labná a Xlapak, jejichž rozkvět spadá do konce klasického období..   
     Nový Chichen položený severně od Starého chichen je postavený ve stylu,jenž v sobě spojuje mayské a středomexické prvky.
Nabízí se myšlenka,že "Starý Chichen" byl postavený dříve.To proto,že centra ve středním Mexiku byly budovány v "Toltéckém " stylu až během "Poklasického Období". Toltekové(Tula mezi léty 968-1168 n.l.) napadli Itzy v Chichen a vnutili městu architekturu Tuly a mexické náboženství. Je ale pravděpodobnější,že většina staveb v Chichen Itza vznikla na přelomu 9.a 10 století n.l. To je doba,kdy byly opuštěny klasická mayská střediska na severním Yucatanu.Tradiční mayské rody z Yucatanu a přistěhovalecké skupiny (Mayové ovlivněni kulturou středního Mexika) postavili toto kosmopolitní Chichen Itza. Tato situace,se opakovala ve městě Mayapan o300 let později,kdy bylo Chichen Itza opuštěno.V  jednotlivých čtvrtích Mayapanu sídlila šlechta zastupující rody v Yucatanu.

 

 

 

El Caracol - Mayská observatoř

Osario

Iglesia - styl Puuc

   3D model ve VRML formátu                        Podívejte se na video

Projděte Starý Chichen ve 3D realitě

( Budete potřebovat VRML prohlížeč )

Old square

TOPlist

VRML zdroje -VRML prohlížeče 

 Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě (úvodní stránka)