Úvod

      Mayská civilizace se vyvinula a vzkvétala v Mezoamerice,na území dnešních mexických států
Yucatan ,Campeche,Tabasco,Východ Chiapasu a teritorium Qintana Roo.Dále území dnešních státu Guatemala,Belize a sever Hondurasu.
Toto území je přirozeným způsobem rozděleno na :
Vysočinu -horskou oblast na jihu kde se táhne pohoří Kordillery a náhorní roviny ,.
Střední nížinou oblast a Petén který pokrývá tropický prales.Centrum klasické mayské civilizace
Severní oblast Yucatanského poloostrova kde se nachází vápencová planina-Centrum poklasické mayské civilizace
Tyto rozličné oblasti podpořily rozdíly ve vývoji mayské kultury.
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa oblastí
Mapa raných předklasických sídlišť

2000-1000 př.nl. Rané předklasické období

Na počátku tohoto období  se podél pacifického pobřeží objevují první zemědělské osady.
Zemědělství, které se v tu dobu rozšířilo po celé Mezoamerice bylo založeno na pěstování
kukuřice,fazolí,tykví a manioku.Kolem r 1500 př.n.l.se tu ve vesnicích jako například Ocos, La Victoria ,Paso de la Amada objevily první chrámové pahorky rozmístěné ve středu osad,což ukazuje na existenci veřejných staveb snad náboženského charakteru.Také keramika se stává složitější.

Naproti tomu na vysočině první známky osídlení až z doby okolo roku 1200 př.n.l.
   Ve střední oblasti není mnoho známek osídlení. Je však pravděpodobné,že důvodem je hustý prales který tyto rané lokality dokonale pohltil. Důkazem,že nížiny byly osídleny již na počátku předklasického období je lokalita Cuello na severu Belize,kde již před rokem 1200 př.n.l. stála vesnice.Datování pomocí radiokarbonové metody v této lokalitě ale posouvá počátky tohoto osídlení až do doby před rok 2000 př.n.l.
  Vesnice z tohoto období tvořily obydlí z dřevěných kůlů a rákosové krytiny stojících na nízkých  hliněných plošinách.Na tichomořském pobřeží se objevují chrámové pahorky.

Zvětšit obrázek 

Zvětši obrázek 

Mayská vesnice z raného období tvořilo několik domů na nízkých plošinách Dům rodiny mayského zemědělce  se za tisíciletí příliš nezměnil

                                                                                                                                                                                střední předklasické období

Související článek: Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)