1000-400 př.nl. Střední předklasické období

      Na počátku střední fáze předklasického období se v celé oblasti zvyšuje počet obyvatel. .Kolem roku 1000 př.n.l. je založeno sídliště Nakbe a osídleno okolí Tikalu v nížinách .Do roku 800 př.n.l.spadají počátky města Dzibilchaltun v severní části.Osídleno je okolí  Copánu v jihovýchodním cípu mayského regionu.
Po roce 700př.n.l se zvyšuje počet obyvatel v nížinách.Zároveň se tu rozšiřuje styl keramiky zvaný mamomská.Objevují se vesnice,které se specializují. Komchen na severu se zabývá těžbou soli,Colhá na severu Belize výrobou nástrojů.To vše ukazuje na čilý obchod po celém mayském území.
Vesnice z první poloviny tohoto období se na počátku zdají být rovnostářské.Objevují se vyvýšené plochy ,které obklopovala obydlí.Tam stávaly veřejné a ceremoniální stavby.
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa oblastí
Mapa středněpředklasických sídlišť

Od počátku1.tisíciletí př.n.l.západně od mayského území vzkvétala Olmécká civilizace.Rozkvět této společnosti pravděpodobně urychlilo jednak produktivní zemědělství,později čilý obchod,který probíhal mezi centrálním Mexikem a ostatními oblastmi.Poprvé se zde objevuje zvyk stavět pyramidy a stély.Olmékové měli vysoce rozvinuté umění a náboženství.Některá božstva Olméků jsou neznámá, ale jiná jako například jaguáří bůh, jsou známá jak u Mayů ,tak po celé Mezoamerice.Je patrné, že moc tu již byla svěřena užší skupině vládců,nebo šamanů.
Vliv Olméků se silně projevuje v jižní oblasti na vysočině.V sídlištích Abaj Takalik nebo v Chalchuapě byli nalezeny otesané kameny postavami v olméckém stylu.V oblasti Copánu byly

vyráběny napodobeniny keramiky a výrobky z jadeitu s olméckými motivy.V mnoha sídlištích se objevují postavy náčelníků vytesané do kamene.To poukazuje jednak na to,že některé olmécké myšlenky ovlivnily další vývoj mayské civilizace a dále na posílení moci vládnoucí vrstvy.
Od poloviny 1.tisíciletí př.n.l.se sídliště v nížinách rozrůstají.V sídlištích Nakbe ,El Mirador ,San Bartollo a Cival vznikají velká náměstí s vysokými plošinami a pyramidami. Na nich stály stavby.Na konci tohoto období tu stojí štukem zdobené stavby a stély s náboženskými motivy,které jsou známé z klasického období. Města měla na přelomu středně a pozdně předklasického období mnohatisícové obyvatelstvo a centralizovanou moc, bez které by tak nákladná stavební činnost nebyla myslitelná.

Klikni pro zvětšení obrázku 

Centrum vesnice středního předklasického období tvořilo vyvýšené náměstí.Na vyvýšených plošinách tu byly náboženské,veřejné stavby a domy elity.Ty byly většinou ze dřeva a rákosu.Povrch staveb byl později omítnut a natřen bílou a červenou barvou.V okolí se nacházely skupinky prostších dřevěných obydlí.Ta sloužila k bydlení,jako zemědělské sklady ,nebo řemeslné dílny.Nedaleko bývala malá zahrádka pro pěstování rajčat paprik, tykví a koření.Na okraji pole s kukuřicí a fazolemi.

                                                                                                                                                                               Pozdní předklasické období
Související článek: Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)