English

Rosalila - Mayský chrám raně klasického Copánu

Mayská města ve virtuálních realitách

Copán je lokalita v západním Hondurasu, blízko Guatemalské hranice.
Rozvaliny Copánu jsou jedeno z nejdůležitějších míst Mayské civilizace, místo velmi důležitého mayského království klasického období (5. - 9. staletí). 
      V Raně klasickém období ( 427n.l), vládl v Copánu první vládce-Yax K'uk' Mo'. Pozdějšími vládci byl velebený jako zakladatel království a vládnoucí dynastie.
     V pozdně klasickém období, během 8. století Copán podstoupil drastickou změnu. Hrnčířství změnilo styl. To je začátek velkého období v Copánu. Většina chrámů a staveb,které nyní můžeme spatřit na tomto místě,pochází z 8století.
Poslední vládce Copánu, U Cit Tok', se dostal k moci v roce 822n.l V této době začalo copánské království slábnout. Symbol tohoto tragického pádu je oltář "L" který v roce 822 nechal vládce vytvořit na důkaz své moci, nicméně ten nebyl nikdy dokončen.

     Rosalila je chrám raného klasického období. Je nejzachovalejší příklad umění a architektury této doby objevený doposud.
   Fasády chrámu jsou komplikovaně zdobené komplexem náboženských sdělení. Témata jsou kosmologická, a zdůrazňují slunečního boha, K'inich Ahau – božského patrona mayských králů, a duchovního jmenovce zakladatele dynastie- K'inich Yax K'uk Mo'.
    Chrám je umístěný na více než tři metry vysoké pyramidě nazvané ”AZUL". K chrámu vedoucí schodiště má sedm schodů.Na pátém je datum 21.únor 571 n.l. Toto datum spadá do období konce vlády "Měsíčního Jaguára", desátého vládce Copánu.
Rosalila je pod "stavbou 16".Tento chrám na vrcholu pyramidy byl postaven v osmém století a skryl nepoškozenou Rosalilu.

 

 

Raně klasický Copán pod pozdně klasickým Copánem

Maketa Rosalily v Copánském muzeu

 

Video ukázka  

  Můžete stáhnout 3D model
 
pro spuštění ve VRML prohlížeči BS Contact nebo Cortona

Prohlédni si Rosalilu v 3D realitě

( Budete potřebovat VRML prohlížeč )

TOPlist

VRML zdroje -VRML prohlížeče  

  Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě(úvodní stránka)