Skupina H-Sever - Mayská předklasická observatoř v Uaxactunu

 

Mayská města ve virtuální realitě
Místo Uaxactun leží v severovýchodním rohu Petenu, Guatemala, části Mayské nížiny. Uaxactun bylo velké mayské město ležící asi dvanáct kilometrů severně od jiného důležitého mayského sídla, Tikalu.
     Počáteční vývojové období spadá někdy do druhého tisíciletí př.nl. a trvalo až do kolem 50 př.nl.
Období kolem 50.př.nl představuje změnu uměleckého stylu v Uaxactunu.
Kolem této doby skupina H-Jih ztratila svůj status jako centrum královské moci a nové sídlo králů se přestěhovalo do skupiny H-Sever.

    Skupina H-sever je rozdělěna na tři různé skupiny . Tyto skupiny ležící v různých úrovní byly vytvořeny pomocí obrovských platforem a teras,
Nazývají se Horní plošina, Dolní plošina a Náměstí skal.
Všechny budovy na horní a dolní platformě byly postaveny ve stejném časovém úseku jako součást většího architektonického komplexu
datovaného podle výsledků radiokarbonových analýz zhruba do roku 50 př.nl a osídlení skupiny H-sever
pokračovalo asi do roku 150 nl.
     Vypadá, že struktury Horní plošiny představují hvězdy Orionu a symbolizují příběh stvoření.
Dolní plošina byla orientována a propojena s horní plošinou. Její hranice nejsou výrazně vymezeny a plošina je volně přístupná ze dvou stran,
Tento otevřený otevřený prostor byl pravděpodobně určený pro veřejné obřady. Tato Dolní plošina byla postavena na západ od horní plošiny s obrovskými maskami
Slunce v podsvětí které pravděpodobně reprezentovaly zemi v podsvětí. Na dolní plošině se nachází radiální pyramida H XV.
Tři hvězdy souhvězdí Orionu - Rigel, Saiph a Altinak byly identifikovány se třemi původními kameny stvoření. Uprostřed trojúhelníku
je umístěna mlhovina M 42, která je viditelná pouhým okem, což pravděpodobně představovalo první oheň nebo jeho kouř, zatímco hvězdy byly zastoupeny
kameny ohniště.
     První viditelný východ Orionu 20. června nad centrální pyramidou H, pozorovanou z radiální pyramidy H XV, označuje vítězný návrat Orionu
z podsvětí.
      Vzestup Orionu během tohoto období byl pravděpodobně konfirmací osvobození kukuřice z podsvětí - Xibalba a znamení
budoucích sklizní a prosperity. Kukuřice se symbolicky "narodila".

BIBLIOGRAFIE
Milan Kovac , Vladimir Karlovsky 2015
New Maya Observatory Identified in Uaxactún, Guatemala

Milan Kovac , Carlos Pallán Gayol, Alice Desprat 2015
NEW STUCCO MASKS FROM UAXACTUN: INTERPRETATION, CONSERVATION AND DOCUMENTATION OF EXTRAORDINARY PRECLASSIC MAYA ART

Milan Kovac , Eva Jobbova 2015
The Legacy of an Early Maya King: Text, Imagery and Ritual Contexts of a Late Preclassic Cache from Structure H-XVI Sub, Uaxactun

Foto-Galerie

   

  

Plán skupiny H-Sever

Východ Orionu nad centrální pyramidou H-I

Masky horní plošiny

Pravděpodobná podoba masky

 

Videoukázky :

    
Východ Orionu nad centrální pyramidou H-I (barevný model)

 


Video východu Orionu nad centrální pyramidy H-I (bílý model) se připravuje

 

Projděte Uaxactun ve 3D realitě

 

 

 Stažení 3D verze pro VRML prohlížeče

VRML zdroje -VRML prohlížeče  

  Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě(Úvodní stránka)