CHRÁM NÁPISŮ V PALENQUE - HROBKA KRÁLE PAKALA  

Palenque reprezentuje západní  variantu klasické mayské civilizace. Ačkoli počátky osídlení spadá do období kolem r.100 př.n.l, stává se hlavním  centrem v oblasti  asi v roce  600 n.l.Celá stavební činnost v městě přestala asi v r.800 n.l,.  Nyní viditelné trosky jsou  obnovené pozůstatky ceremoniálního centra . 
      Jedna z nejdůležitějších struktur v Palenque je hrobka Pakala, kterou objevil v roce 1952 od Alberto Ruz  uvnitř chrámu nápisů.
      Pakalovo tělo bylo umístěno ve vápencovém sarkofágu.Ten byl uzavřen 3.8 na 2.2 m velkou kamenou deskou.

Fotogalerie

             

 

pakalova hrobka

 

CHRÁM NÁPISŮ  jadeitová maska
 

Scéna vytesaná do kamenné desky zobrazovala  okamžik Pakalovy smrti a jeho sestup  do podsvětí. Otevřená ústa  podsvětí(Xibalba) je vyřezaná na spodní části desky. Hadí kostra tvořící podobu nádoby reprezentuje vstup.
 Hadí rty jsou křivočaré, jakoby uzavíraly  Pakalovo padající tělo.
Uvnitř podsvětí v centru vesmíru, stojí strom světa s nebeským ptákem- symbolem nebeského království.

Lid of the Pakal's sarcophagus

Víko sarkofágu

          Svět starověkých Mayů ve virtuální realitě (úvodní strana)