250-600n.l starší klasické období

   Z archeologických průzkumů měst El Mirador,Nakbe,San Bartolo(tedy lokalit které byly již na počátku klasického období opuštěny), je zřejmé,že mayská civilizace již před přelomem letopočtu měla všechny hlavní rysy charakteristické pro klasické období..Na vybudování těchto měst bylo vynaloženo stejné úsilí, jako na vybudování pozdějších klasických měst.
   Vládci měst klasického období nechávali  stavět chrámy a vztyčovat stély k oslavě nejen bohů, ale i sebe a svých činů.Vláda byla v rukou úzké elity v čele s vládcem, který byl ve svém městě a několika přilehlých lokalitách považován za božského.
   Ve střední oblasti, která se stala centrem mayské civilizace ,vystupují po zániku velkých předklasických měst ze stínu města Tikal, Uaxactun a Calakmul. Tyto lokality mají své počátky hluboko v předklasickém období.Ve 3století začíná jejich přestavba.Rozšiřují se náměstí,staré stavby byly překryty většími a objevují se datované stély ,které ukazují na nástup dynastické vlády.Právě počátky vládnoucích dynastií klasických měst jsou ve 3.stol.n.l.
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa důležitých raněklasických měst

Mapa oblastí

    V Tikalu probíhala po celé klasické období  výstavba a na  konci staršího klasického období byl jedním z nejmocnějších měst v mayských nížinách.Ve 4.století roste moc města Teotihuacan, ležícího ve středním Mexiku.Toto mocné město rozšířilo svůj vliv až do mayské oblasti.Mayská vysočina byla po celé klasické období pod přímým vlivem  kultury Teotihuacanu.I v nížinách se v Tikalu,Uaxactunu a v některých dalších lokalitách tento vliv objevuje.Podle nápisů a výjevů na stélách je pravděpodobné,že tato města měla na Teotihuacan silné  vazby, nebo jím byla  nakrátko přímo ovládnuta.Od pátého století se na rozdíl od vysočiny středomexický vliv vytrácí.

80km na sever od Tikalu v tu dobu vyrůstalo další veliké město Calakmul. Po opuštění El Miradoru kolem roku 250n.l.se Calakmul stává dědicem tohoto města.Začíná výstavba města a na počátku klasického období tu stojí 55m vysoká pyramida s chrámy na vrcholu.Rozlohou a počtem staveb převyšoval Calakmul všechna mayská města.
    Do konce rané fáze klasického období jsou položeny základy dynastické vlády ve městech Copan na jihu, v Palenque ,Toniná , Caracolu, dále v Yaxchilanu, Piedras Negras na řece Usmacinta a Dzibilchaltunu na severu Yucatanu.Klasická kultura se tak rozšířila po celých mayských nížinách.
    Od poloviny 6.stol nastává ve městě Tikal a některých dalších komunitách útlum ve stavební činnosti.150 let tu nebyla vztyčena žádná stéla.
Pravděpodobně to byl důsledek rivality mezi městy Tikal a Calakmul ,která vyústila v podrobení Tikalu.


Architektura raných klasických měst zůstává v základě stejná jako v předešlých období.Klasická města rychle dohnala velikost těch opuštěných.Hlavním rysem se stává zvyk vztyčování stél datovaných v tzv. dlouhém počtu.Ty byly většinou vztyčovány na konci katunu (období 20let).Dále se po celé  oblasti rozšířilo hieroglyfické písmo.Díky tomu mohli mayští pánové zaznamenávat svoji historii.Paláce a Chrámy byly většinou velmi masivní a zastřešeny přečnělkovou klenbou.Některé stavby sloužily i jako hrobka panovníka.
Na hranici střední a severní oblasti se na konci staršího klasického období vytvořila oblast,s vlastním architektonickým stylem i keramikou .To je známka toho,že se tato oblast kulturně a možná i politicky osamostatnila.V Severní oblasti naproti tomu převládá vliv střední oblasti a  jeví se jako periferie Peténu.

 

Tato pyramida z Calakmulu byla postavena na samém počátku klasického období.Stylem i triádovým rozmístěním chrámů se velmi podobá stavbám z pozdněpředklasického města El Mirador

Severní akropole v Tikalu byla na konci staršího klasického období prakticky dokončena(mimo chrám 33 vepředu uprostřed).Pozdější stavby vznikaly v okolí.

Řez chrámem 33 ze severní akropole. Stavbu z počátku klasického období překryla stavba z pozdně klasického "obrození" Tikalu.

Rosalila z Copanu ukazuje,
jak byly raně klasické stavby
 zdobeny složitými motivy z mayské mytologie.

                                                                                                                                                                     Ranné klasické období
Související článek: Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)