400 př.n.l.-250 n.l pozdní předklasické období

V tomto období se vytrácí vliv Olméků.Na vysočině se města Kaminaljuyu , Izapa ,El Baul...stávají dědici olmécké kultury. Nastává v nich období prosperity.Mají své vládce kteří si stavějí oslavné stély,mají bohatě vybavené hroby.Město Kaminaljuyu se stává centrem obchodu na vysočině.
   Objevuje se zde poprvé v Mayské oblasti kalendářní záznamy a písmo které mohlo ovlivnit vznik písma  používaného v klasickém období v nížinách.Na konci předklasického období pokrývalo Kaminaljuyu 8 kilometrů čtverečních a bylo tu 200 velkých plošin na kterých stávaly chrámy a veřejné budovy.
V nížinách se zvyšuje počet obyvatel.Začíná tam předklasický zlatý věk.Centrum nížinné civilizace
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa pozdněpředklasických měst

Mapa oblastí

se stává Petén  na severu Guatemaly.V Nakbe, El Miradoru ,San Bartolu a Civalu tu vyrůstaly vysoké stupňovité pyramidy s chrámy.Začala se používat štuková výzdoba. Štukové masky božstev a vládců na stupních pyramid dosahují výšky i několika metrů.Již před počátkem letopočtu se používala přečnělková klenba a byly objeveny stély a nástěnné malby vytvořené ke slávě vládců.Největší město na konci předklasického období se stává El Mirador.S okolními komunitami měl až 100000 obyvatel. Pyramidy se tyčily až do výše přes 50metrů.Spolu s Nakbe, vzdáleném 12km a propojeném vyvýšenou cestou, vládl pravděpodobně Mirador širokému okolí.
Malby na stěně chrámu v San Bartolu ukazují, že písmo se tu používalo již ve třetím století př.n.l.
Na konci tohoto období musela mít města silnou vládnoucí vrstvu.Stavební styl,božstva z velkých plastik prokazuj, že v tomto období byla mayská civilizace prakticky zformována

Své pyramidy a chrámy(i když v mnohem skromnějším měřítku )stavěla i města Tikal ,Uaxactun ,Calakmul a další města.Tato města, která později dominovala klasickému období,stála ve stínu těch velkých předklasických.
Na konci předklasického období však jak vysočinu, tak střední nížiny postihl kolaps.Na vysočině došlo k vylidnění mnoha středisek.Jiné přestaly vyvíjet činnost.Obchodní cesty které tudy vedly byly odkloněny.Důvodem mohla být sopečná činnost která donutila k opuštění území na jihovýchodu Guatemaly a severu Salvadoru.
  V nížinách došlo k opuštění El Miradoru a dalších důležitých lokalit.
Na vysočině se mayská kultura z kolapsu již nevzpamatovala.Část obyvatel pravděpodobně migrovala do nížin kde pomohla dotvořit klasickou mayskou civilizaci.I když se život do těchto míst vrátil,vysočina se dostala pod vliv kultury sílícího Teotihuacanu ze středního Mexika.
   V nížinách začal zlatý klasický věk a rozmach měst stojících do té doby v ústraní.Byla to města Tikal,Calakmul,Uaxactun  ...

 

Las Pinturas

E VIIsub

stela

Jedna z dominant El Miradoru - El Tygre z přelomu letopočtu ukazuje velkolepost pozdně předklasických měst

Další ukázka předklasické pyramidy ze San Bartola.Po celé pozdní předklasické období tu mizela jedna stavba pod další větší.Ta poslední je z 1stol.n.l.

Pyramida E VII sub.z Uaxactunu,kterou v klasickém období překryla větší stavba ukazuje skromnější rozměry staveb pozdějších klasických měst.

Stéla z Kaminaljuyu je typickou ukázkou z Vysočiny.Zároveň ukazuje olmécký vliv.

                                                                                                                                                                     Ranné klasické období
Související článek: Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)