900- 1250 n.l rané poklasické období

      V poklasickém období upadla Střední oblast, která byla srdcem klasické kultury do chaosu.Města byla pravděpodobně ještě sto let obydlena,ale nevznikly již žádné nové stavby.Za dalších sto let klesla hustota obyvatelstva na minimum.Některá střediska v Belize,Jako Lamanai,nebo okolí jezera Petén Itzá prosperovala až do příchodu Španělů ,ale to jsou výjimky.
  Dále na sever ležela oblast stylu Rio Bec a Chenes.Mayská střediska ležící v této oblasti zůstala osídlena po delší dobu.V 10. století zde nastává úpadek a přestávají se stavět monumenty oslavující místní vládce.Ale osídlení tu zůstává až do konce 12.století. Becan který je považován za středisko Riobecké oblasti je opuštěn ještě asi o století později.
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa důležitých poklasických měst

Mapa oblastí

    V oblasti Puuc, kde nastává doba rozkvětu až v průběhu 9.století,nastává úpadek  v 10.století.
V Puuckých městech se datování v dlouhém počtu nepoužívalo.Tak jako v oblasti Chenes zde nebyl kult vládců tak všudypřítomný.Opuštění měst nastává v době,kdy se na severu začíná projevovat vliv středního Mexika.S městem Uxmal,které bylo posledním centrem Puucké oblasti je spojen rod Xiu.Ten je doložen z koloniálního období a podle všeho byli Xiuhové posledními obyvateli tohoto města.Není však jisté, jestli město postavili.Protože města v oblasti Puuc byla závislá na uměle vytvořených vodních nádržích,bylo toto území po úpadku měst prakticky neobydleno.
Centrum mayské kultury se přestěhovalo na sever Yucatanu,kde byly k dispozici přírodní vodní rezervoáry(Cenoty).Na konci klasického a v poklasickém období dochází na Yucatanu k přílivu různých skupin lidí.Důležitou skupinou byli Itzové.

Příchod tohoto lidu je často vzpomínán v mayských kronikách z raně koloniální doby.Není jisté v které době přišli.V názvech měst na severu se často objevuje jméno Itzů. Etzná (Itz na = dům Itzů) vzkvétalo již od konce 8.století,Chichen Itzá ( chi chen Itzá = ústa studny Itzů) o půl století později.Podle názvů klasických měst je pravděpodobné,že to byly mayské skupiny z jihu,jež dorazily na Yucatán na konci klasického období.Je ale možné,že je to název různých skupin jež byl souhrnně domorodým obyvatelstvem nazýván lid Itzá.V poklasickém období,vyrostlo Chichen Itzá v metropoli,která ovládala nejen severovýchod Yucatanu,ale její vliv sahal až do středního Mexika. V architektuře Chichen Itzá a jiných lokalit se objevují prvky ukazující na vliv středního Mexika.jsou to kolonády tvořené velkým množství sloupů.Stavby jsou stavěny stylem talud tablero ,objevuje se stěna lebek,kamenné plastiky pololežících postav nazvané Chac-mool.to vše je v Mayském regionu novinkou,ale objevuje se v kulturách středního Mexika.Stejně jako ve středním Mexiku i tady je patrný nárůst militarismu,který se stal náboženským prvkem Zobrazování svatých pánů držící obřadní hole,bylo nahrazeno válečníky ve zbroji s vrhači oštěpů.Zobrazení bitevních scén,které se v klasických městech objevovaly až v závěru, je v poklasickém období běžné.Dnes je široce přijata teorie,že za tento vliv jsou zodpovědní obyvatelé Tuly ležícím ve středním Mexiku,postavené mezi léty 950-1200 n.l.Z tohoto města odešla nebo byla vyhnána skupina válečníků vedená náčelníkem, jenž si říkal Quetzalcoatl (opeřený had).Ten dorazil kolem roku 970 na Yucatan a podmanil si Chichen Itzá.Stavby na severu města pak jsou napodobeninou centra Tuly.Tito dobyvatelé vešli do mayských kronik jako Toltékové, obyvatelé bájného Tollanu ,vedeni vůdcem Kukulkanem (maysky opeřený had).Podoba středu města Tuly se severní částí Chichen Itzá je nesporná.Chrám válečníků v Chichen Itzá s kolonádou je téměř identický jako v Tule.
Není ovšem jisté jestli mexické legendy a kroniky sepsané Mayi po dobytí Mexika Španěly hovoří o stejné  časové rovině.Opeřený had byl bůh znám jak v Teotihuacanu tak mezi Mayi již v klasickém období.Později si toto jméno vypůjčovali různí vládci.Tollan je bájné město kde vznikla civilizace.V Nahuatlu (řeč národů středního Mexika) to znamená "místo rákosu ".Ten samý výraz používali Mayové v klasickém období pro Teotihuacan.Vliv tohoto města na Mayskou civilizaci je znám.Po jeho opuštění kolem roku 700n.l.Se objevuje silný Mayský vliv ve městech středního Mexika.Toto míchání kultur na přelomu klasického a poklasického období způsobilo,že není úplně jisté,jestli byli poklasičtí Mayové ovlivněni národy ze středního Mexika,nebo jestli sami Mayové nevstřebali tento vliv při expanzi na konci klasického období.
 Rozpory jsou i v tom do jakého časového období stavby v Chichen Itzá položit.Je možné že vznikly před rokem 950n.l.Potom by se musela podoba mezi městy vysvětlit obráceně.Tomu by i nasvědčoval fakt,že stroze postavená Tula se ve srovnání s výstavním Chichen Itzá jeví jako provinční město.
 V každém případě bylo ve 12.století Chichen Itzá největším obydleným městem ve střední Americe.
ve 12 století začala začalo Chichen Itzá upadat.Asi kolem roku 1250 bylo podle mayských kronik Chichen Itzá napadeno městem Mayapán a vypleněno.Krátce na to bylo město opuštěno.


Stavby ve starším  poklasickém období  se soustředily prakticky na město  Chichen Itzá.Zdá se že toto město ovládalo celý severozápad Yucatanu.Ostatní města vytvářela buď jen minimální stavební aktivitu,nebo se jednalo o napodobování Maysko-mexického stylu z Chichen Itza.
Stavby v Chichen Itzá byly postaveny stylem podobným jako Puuc.Chrámy byly většinou zastřešeny přečnělkovou klenbou a zdobeny masky dluhonosého božstva.Nově se tu objevují prvky použité i v Tule ve středním Mexiku.Jsou to nekonečné řady sloupů,které byly zastřešeny a vytvořily tak  kryté prostranství.V poklasické době byl patrný silný kult Opeřeného hada.Hlavy opeřených hadů zakončovaly schodiště i vchodové sloupy.Nástup moci válečných řádů přinesl zobrazování válečníků a válečných scén.I když je Chichen Itzá nápadně podobné Tule,evidentně má tu svoji obdobu pouze Chrám válečníků.Válečníci vyobrazeni na sloupech mají s Tulskými(i s pozdějšími aztéckými) totožnou nejen výzbroj,ale i oblečení a insignie příslušnosti k bojovému řádu Opeření hadi mají obdobu spíše v Teotihuacanu,Hlavní pyramida má velmi podobné prvky jako klasické stavby v Palenque nebo Copánu.

 

Dva náhledy na centrum Chichen Itza.Stavby jsou sice Mayské avšak s patrným silným středomexickým vlivem.Chrám válečníků před nímž zastřešené řady sloupů tvoří kolonádu.V popředí Pyrymida Kukulkana S devíti  stupni a 365 schody.Na druhém obrázku je v pozadí vidět Velké míčové hřiště.Symbol Opeřeného Hada je tu všudypřítomný.Úpatí schodišť i zakončení vchodových sloupů jsou ve tvaru opeřených hadů.

Chichen Itzá

Srovnáním kukulkanovy pyramidy z Chichen Itzá a chrámu nápisů z Palenque lze dojít k závěru,že hlavní chrám v Chichen Itzá ač nese stopy středomexického vlivu,čerpá inspiraci v klasických mayských stavbách.Obě pyramidy mají 9 stupňů,které jsou lehce zešikmeny a zakončeny lemem.

Palenque

Chichen Itzá   Tula

Naproti tomu srovnáním pololežících  postav Chac-mool je paralela s Tulou evidentní.

Chichen Itzá

I chrám válečníků má evidentně svoji obdobu v Tule.Sloupořadí před chrámem neslo střechu která zčásti kryla i schodiště.

Tula

 

V poklasickém období se po mayské oblasti rozšířil architektonický prvek zvaný Talud-Tablero který pocházel z Teotihuacanu.Šikmá zeď(talud) se střídá s kolmou (tablero)

Atlanti z Chichén Itzá,Tuly a aztécká stéla.Tyto tři postavy  z různých částí Mexika představují válečníky bojových řádů,které jsou patrně odvozeny od válečníků z Tollanu.I když tyto plastiky dělí od sebe minimálně 400 let, odění válečníků se nezměnilo.znak na hrudi určoval,ke kterému řádu bojovník patřil.

                                                                                                                                                                     Ranné klasické období
Související článek: Mayský kalendář, chronologie, počátek a konec světa

Starověcí Mayové ve virtuální realitě(Úvodní stránka)